Felanmälan

Fastighet

PeHå Förvaltning Tel. 0470-28590
Månd-fred 08.00-16.00 eller felanmäl via formulär

 

Akuta fel

Fastighetsjour Tel. 0470-45400
Mån-Fre 16.00-08.00 samt dygnet runt på helger

Vid akuta fel som ej kan vänta t.ex. incidenter där egendom eller människor riskerar att skadas av felet.

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 
Hissar

Tel. 010-205 00 50 
Dygnet runt vid nödsituation

 

Q-park:

Felparkerade bilar - Q-Park, Tel. 0771-969000 
Parkeringsfrågor maila till

 

Bredband & TV

Har du problem med din anslutning till internet, tv eller någon annan tjänst kontaktar du alltid din tjänsteleverantör i första hand. De hjälper dig att komma till rätta med problemet och håller i kontakten med Wexnet. Läs mer här

 

 

Insekter/skadedjur

Anticimex Tel. 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring