Styrelsen

Styrelsen välkomnar förslag på förbättringar i vårt område, stora som små. Lämna gärna ditt förslag i föreningens postbox eller skicka e-post till styrelsen så kommer vi behandla det på nästa styrelsemöte. 

E-post:  eller via formulär

Ordförande 
Charlotta Brag
(ekonomi/grönagruppen)

   

Vice Ordförande
Cai Bolö
(gemensamhetslokalen)
      

Ledamot - Teknik
Marcus Drugge
(fastigheter/anläggningar)
 

Ledamot - IT-Ansvarig
Tobias Andreen
(Hemsida/bokningssystem)
 

Ledamot - Sekreterare
Madeleine Hjertqvist
(Namnskyltar)
 

Suppleant
Jonas Lycksén
 

Suppleant
Philip Popovski