Arbetsgrupper

Är du intresserad att hjälpa till att förfina vårt område eller öka trivseln, tag gärna kontakt med styrelsen för vidare information. Vi ber er att hjälpa till så det är snyggt och rent överallt inom vår förenings ansvarsområde samt rapporterar till styrelsen om någon lampa är trasig eller något annat som är trasigt och behöver åtgärdas. Styrelsen tar sedan kontakt med fastighetsgruppen eller fastighetsförvaltaren för åtgärd. 

Det finns redskap att låna för att sköta våra grönytor, entreer, snöröjning osv.