Att tänka på när du skall flytta

  • Hyrd parkering sägs upp 3 månader innan flytt och p-bevis lämnas till parkeringsansvarig vid tidpunkten för flytt (ny bostadsrättsägare kontaktar själv parkeringsansvarig för p-plats)
  • Lämna kvar de två bopärmarna som tillhör lägenheten *
  • Lämna kvar den röda sprinten för nödstopp av sprinklermunstycke (när det oavsiktligt starar spruta vatten) om det finns en sådan i din lägenhet
  • Lämna över lägenhetsnycklar, minst 3 stycken
  • Lämna över taggar till passersystemet, minst 3 stycken
  • Lämna över nycklar till postfacket, minst 3 stycken
  • Städa och töm tillhörande lägenhetsförråd
  • Meddela Veab om avflyttning
  • Informera gärna nya bostadsägarna om viktiga saker i föreningen, ex hyra av gemensamhetslokalen och gästlägenheten, hemsidan, miljörummet, redskapsförrådet, städdagar

 

*
Bopärm 1:
Broschyrer, rumsbeskrivningar, ritningar, årsredovisningar mm

Bopärm 2: Bruks- och skötselbeskrivningar för värme, ventilation, hushållsmaskiner mm