Balkonger, Takterrasser & Uteplatser

Skötsel av balkonger, takterasser och uteplatser som städning, oljning och snöskottning samt putsning av glasytorna ansvarar bostadsrättshavaren för. Olja in räcke och trall vid behov och gärna minst en gång om året. Däremot behöver inte de stora balkarna oljas in. Vintertid ska snön skottas bort ca 50 cm från husväggen ute på balkongen. Bostadsrättshavaren på markplan med uteplatser ansvarar för att häcken klipps och underhålls.


Det är absolut förbjudet att använda högtryckstvätt för att rengöra balkonger, terrasserna på taket och uteplatser!
När ni ska göra rent på balkongen/terassen, iaktag försiktighet och hänsyn så att glaspartier och fönster på lägre belägna våningar inte stänks ned. Det är inte lämpligt att spola med vatten från slang.