Bostadssprinkler

Lägenheterna i Limnologen 2 är utrustade med sprinklers som en extra säkerhet vilket innebär att det finns några viktiga saker att tänka på.

Infästningar i taket måste göras med stor försiktighet och vid minsta tveksamhet måste styrelsen kontaktas. Ingen armatur får monteras i närheten av sprinklerhuvuden. 

OBS! Lägenheter i etage har rör som går i väggarna upp till andravåningen vilket gör att vid minsta tveksamhet om var rören går måste kontakt med styrelsen tas om infästning behöver ske i vägg. 

Sprinklerhuvuden utlöses vid en viss värme/temperatur vilket innebär att man inte får placera levande ljus eller montera taklampor i när anslutning till denna. 

Vattenledningen till lägenhetsprinkler sitter i klädkammaren och får ej belastas.
OBS! Lägenheter i etage har rör som går i väggarna upp till andravåningen. Vid minsta tveksamhet om var rören exakt går måste kontakt med styrelsen om infästning i vägg behöver ske.