Brandskydd

Varje lägenhetsinnehavare ansvarar själv för brandsäkerheten i den egna lägenheten. Det finns flera åtgärder ni kan vidta för att brandsäkra er lägenhet.

Brandvarnare
Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. 

  • I varje lägenhet ska minst en brandvarnare finnas monterad. Kontrollera brandvarnaren med jämna mellanrum. Föreningen rekommenderar att det finns en brandvarnare i varje rum.
  • Lägg gärna in en påminnelse i kalendern att göra rent brandvarnaren en gång om året genom att dammsuga den på utsidan och sedan torka av med en lätt fuktad trasa. 
  • Testa brandvarnaren genom att hålla in testknappen en gång i månaden.
  • På en brandvarnare finns ett årtal för när den är tillverkad. Man bör byta ut brandvarnaren var tionde år. 
  • För att förhindra att bränder utvecklas rekommenderas ni också att ha en brandsläckare och en brandfilt i lägenheten.
     

Sprinklersystem
Lägenheterna är också utrustade med ett sprinklersystem, som ska träda i kraft om en eldsvåda uppstår. Vid en akut situation då sprinklern har utlösts av misstag, finns i varje lägenhet en röd träkil, som då ska slås in i sprinklern. 

Vid en eventuell eldsvåda i huset gäller följande:
Om det brinner i din egen lägenhet ska alla ta sig ut. Stäng dörren från lägenheten till trapphuset så hindrar du branden från att spridas och att giftig rök väller ut.
Om det brinner i någon grannes lägenhet och det finns rök i trapphuset ska du stanna i din lägenhet. Där är du säker i upp till en timme. Gå absolut inte ut i trapphuset. Det kan räcka med några andetag av brandrök för att du ska bli medvetslös. Ring 112 och larma räddningstjänsten (brandkåren). Ställ dig vid ett fönster eller balkong så kan räddningstjänstens personal se dig. 

 

Brandsläckare & Brandfilt
Med brandsläckare och brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Köp gärna en till lägenheten. 6 kg Pulversläckare rekommenderas.

 

Brandfarliga vätskor
Exempel på brandfarliga vätskor är Bensin, tändvätska, T-röd, gasol, acetylen, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja.
I lägenhet får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor. Brandfarliga vätskor i behållare får du förvara högst 10 liter.
I källar- och vindsförråd samt garage får inga brandfarliga vätskor eller varor förvaras.

 

Utrymningsvägar
Trapphus är utrymningsvägar. Därför får inget ställas i trapphusen eftersom passage alltid måste vara fri.
Om du ställer skräp i trapphusen underlättar du anlagda bränder, som är vanligare än man tror.

Fler goda råd om hur du förebygger brand

 

Vid brand

1. Rädda först dem som är i livsfara
Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt, därför måste du ner under röken där det är lättare att se och andas.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.
Gå sedan till er uppsamlingsplats utanför fastigheten. Varna alla som hotas av branden så att även de kan sätta sig i säkerhet.

 

2. Larma räddningstjänsten
Ring 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer och visa närmaste vägen till branden.

 

3. Släck branden
Om du bedömer att du klarar av det. När du är säker på att alla är ute ur bostaden kan släckningsarbetet börja.
Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas, men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.