Bredband och TV

Bredband

Fastigheterna är anslutna med fiber via Wexnetss öppna Stadsnät. Det är ett öppet nät där du själv tecknar avtal med valfri slutleverantör.
I månadsavgiften till föreningen ingår den fasta anslutningsavgiften om 150 kr/månad till Wexnet.

 

TV & Telefoni

Genom din internetanslutning kan du få TV & Telefoni. Beräkna kostnad 
Wexnet Kom-igång guide