Försäkring

Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring. Detta innebär alltså att det räcker att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh. 

Vid eventuell skada (som inte är lösöre) informerar den boende alltid skyndsamt styrelsen. Den boende anmäler till sin hemförsäkring och styrelsen anmäler till föreningens försäkring. 

OBS! Vid misstanke om skadedjur ska styrelsen skyndsamt meddelas. Den boende tar själv också omgående kontakt med Anticimex.


Omfattning bostadsrättstillägg

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp
Brand, vatten- och inbrottsskador Fullvärde
Allriskskada Fullvärde
Friliggande byggnader t.ex. förråd           150 000 kr
Mark 40 000 kr
Max åldersavdrag vid en skada 20 000 kr
Självrisk 1500 kr vid brand-, inbrotts-, hushållsmaskinskada, 3000 kr vid vattenskada

 

Läs om ansvarsfördelning vid skada

Vid andrahandsuthyrning
Vissa bolag kräver att du som medlem måste vara skriven på lägenhetens adress för att försäkringen ska gälla. Ring och kontrollera med ditt bolag.
Andrahandsgäster skall teckna en egen hemförsäkring. Den som hyr ut i andra hand informerar andrahandsgästen om detta.