Parkering

Vi har tre olika typer av parkeringar:

  1. Parkering utan tak
  2. Parkering under tak
  3. Parkering utan tak med laddstolpe


Ansök om plats genom att fylla i formuläret nedan, du får en kopia via e-post på din ansökan. Om vi kan erbjuda en plats så skriver vi ett hyrkontrakt på parkeringsplatsen.
Detta kontrakt måste sägas upp vid flytt och sägs alltså inte automatiskt upp.

Laddstolpar för elbilar
En månadskostnad tillkommer om man önskar hyra laddstolpe. Detta för att täcka föreningens kostnader för investering och underhåll av den enskilda laddboxen under dess livstid, liksom alla externa servicekostnader för mätning och beräkning av förbrukad el. Själva elförbrukningen debiteras separat via Bee Charging Solutions, baserat på föreningens självkostnad per kWh inkl överföringsavgift, energiskatt och moms. 

Jag godkänner parkeringsreglerna i föreningen