Parkering

Vi har tre olika typer av parkeringar:

  1. Parkering utan tak
  2. Parkering under tak
  3. Parkering utan tak med laddstolpe

Ansök om plats genom att fylla i formuläret nedan, du får en kopia via e-post på din ansökan. Om vi kan erbjuda en plats så skriver vi ett hyrkontrakt på parkeringsplatsen.
Detta kontrakt måste sägas upp vid flytt och sägs alltså inte automatiskt upp.

Laddstolpar för elbilar
En månadskostnad tillkommer om man önskar hyra laddstolpe. Detta för att täcka föreningens kostnader för investering och underhåll av den enskilda laddboxen under dess livstid, liksom alla externa servicekostnader för mätning och beräkning av förbrukad el. Själva elförbrukningen debiteras separat via Bee Charging Solutions, baserat på föreningens självkostnad per kWh inkl överföringsavgift, energiskatt och moms. 

Utökad möjlighet till gästparkering för boende i Limnologen 1 och 2
Från och med den 1 december kommer det vara möjligt att till era gäster boka bland våra ordinarie, men outhyrda, platser. Detta gäller givetvis bara i mån av plats.

Om du vill boka gäller följande:
Skicka ett mail till  där du anger följande:

  1. Ditt namn
  2. Önskan om parkeringens början, datum och klockslag
  3. Önskan om parkeringens slut, datum

OBS! Går att boka en vecka i förväg och det är endast hela dygn som gäller!

Kostnaden är samma som för den vanliga gästparkeringen dvs. 80:-/dygn och betalas via SEB kontonummer 5645 1011754 eller swishas till 123 225 2963, innan parkeringstiden börjar.


Jag godkänner parkeringsreglerna i föreningen
  Refresh Captcha