Parkeringsregler

Följande regler gäller:
  • Det råder parkeringsförbud överallt inom vårt område förutom på markerade p-platser. Parkering är endast tillåten på hyrda numrerade platser. Parkeringstillståndet skall placeras väl synligt innanför vindrutan.
  • Avgiften för hyrd p-plats läggs på avgiftsavin för lägenheten. 
  • Gäster ska hänvisas till vår som består av 6 p-platser för besökande. Våra medlemmar ansvarar för att tala om för sina gäster att det är förbjudet parkera inne på gårdarna vid husen samt upplysa om var vår besöksparkering finns. 
  • Parkering mellan husen är förbjuden men i och urlastning max 10 minuter är tillåten. 
  • Aimo-park ansvarar för att parkeringsreglerna följs och bötfäller de som inte följer de parkeringsregler som gäller. 
  • Alla boende som hyr en parkering får ett parkeringstillstånd som ska ligga väl synligt i rutan. Vid borttappat eller om man vill ha ytterligare ett parkeringstillstånd till din hyrda p- plats går det att få till en kostnad av 50 kronor. 


OBS! Glöm inte att kontakta parkeringssamordnaren när ni ska flytta. Parkeringsplatsen hyrs med separat avtal som behöver sägas upp. Parkeringstillståndet ska lämnas tillbaka. Parkeringsplatsen följer inte med automatik över till köparen av lägenheten. 

För samtliga parkeringsfrågor, kontakta vår parkeringssamordnare på mail: