Skötselråd

Avlopp

 Fett som spolas ned i avloppet skapar över tid proppar och sätter igen. För att undvika det torka ur matkärl med fett innan diskning och släng pappret med fett i matavfallet.

Om ni av misstag häller ut något fett i köksavloppet, SPOLA DÅ VARMT VATTEN någon minut efteråt för att få ut det i huvudstammen. TIPS! Ta för vana att en gång per månad fylla båda hoarna i köket med hett vatten, tillsätt lite diskmedel och öppna sedan hoarna en i taget för att låta vattnet rinna ut. 
Fönster och balkondörrar

En gång per år ska fönster och dörrar smörjas med siliconolja. Viktigt också att rengöra spåret som är på ovansidan av balkondörrarna. 

 

FTX- aggregat (köksfläkt)

För att minimera kondens på fönsterrutor samt att inomhusklimatet i lägenheten blir optimalt är det vissa saker som ni lägenhetsinnehavare bör veta om.

FTX- aggregatet har tre funktioner.
1. Evakuering av matos.
2. Evakuering av fuktigl uft i lägenheten.
3. Värme återvinna befintlig luft i lägenheten. 

Det finns tre olika lägen på manöverpanelen (vid spisen) som styr FTX- aggregatet. Bortaläge, Hemmaläge och Forcering. 

Bortaläge (lampan längst till vänster på manöverpanel): SKALL ALDRIG ANVÄNDAS! 

Hemmaläge (lampan i mitten på manöverpanel): Används när familjen är hemma, men inga arbetssysslor pågår. 

Forcerad ventilation (lampan längst till höger på manöverpanel)

Återgår automatiskt efter 120 min till hemmaläge.
Öppna spjället i kåpan någon min innan matlagning påbörjas. Starta närtorktumlare är i drift och låt den forcerade ventilationen gå till den återgår till hemmaläge automatiskt. 

När man duschar och låt gärna forcerad ventilation fortsätta efter avslutad dusch tills den återgår till hemmaläge automatiskt. När det är mer folk i lägenheten än vad som är normalt. När man torkar tvätt utan torktumlare. 

Larmlampa lyser rött på kontrollpanelen betyder: Blinkande: Dags för filterbyte. Aggregatet är fortfarande i drift.
Fast sken: Tilluftstemperatur avvikelse, alternativt givarfel. Aggregat stannar. Startar inte aggregatet tillkalla servicepersonal. 

Filterbyte görs var 9:e månad.
Föreningen har avtal med Nalo Ventilation som ser till att detta blir utfört.


Golvvärme (rumstermostater)

Lägenheterna är utrustade med golvvärme. Detta kan upplevas som ett ”trögt” system som tar betydligt längre tid att värma upp rumsluften än ett vanligt radiatorsystem Rumstermostater för golvvärme rekommenderas att ställas in vid en utetemperatur på (minus) -10 till -15 grader. Det tar minst ett dygn innan önskad rumstemperatur har uppnåtts. 

Efter önskad inställning av rumstemperaturen skall inte rumstermostaten röras varken vinter eller sommar eftersom rumstermostaterna vid behov kallar på värme när behov finns för att uppnå det inställda värdet och tvärt om.

Rumstermostaterna ska inte sänkas då man eventuellt är borta en längre tid från lägenheten. Orsaken till det är att en utkyld lägenhet kan orsaka fuktskador och kondens på fönster.

I golvvärmecentralen i respektive lägenhet är det ett fuktlarm installerat. Vid signal från larmet kontakta PeHå förvaltning. Vid behov behöver batteri bytas vilket indikeras av ett blinkande sken.

 

Jordfelsbrytare

Om ni får strömlöst i en del av er lägenhet, ska ni kontrollera jordfelsbrytaren samt övriga säkringar som sitter i elskåpet. Är de OK men ändå strömlöst kan det bero på att en säkring gått i undercentralen. Kontakta då fastighetsförvaltaren (PeHå förvaltning) för avhjälpande av fel. 

Om jordfelsbrytaren löst ut och den inte går att återställa (jordfelsbrytarens stannar inte i övre läget utan faller ned) är det möjligt att lokalisera felet genom att göra följande:

  1. Slå från alla säkringar (för dem nedåt). Ofta finns det fler än en rad med säkringar.
  2. Återställ därfefter jordfelsbrytaren (Om jordfelsbrytaren då inte löser ut fortsätt med punkt 3. Löser den ut på nytt direkt vid tillslag kontakta PH-förvaltning för felsökning)
  3. Slå till en säkring åt gången och bevaka jordfelsbrytaren. När jordfelsbrytaren löser ut vid ett tillslag av en säkring så finns det ett fel på den aktuella säkringsgruppen.
  4. För ned den säkring som sist gjorde att jordfelsbrytaren löst ut.
  5. Återställ jordfelsbrytaren.
  6. Slå till övriga säkringar som återstår en åt gången och återupprepa vid behov punkt 4 och 5.
  7. För den eller de säkringsgrupper som har fel börja med att dra ur samtliga stickpropsanslutna apparater (laddare, lampor, strykjärn, damsugare etc). vilken del av rummet som gruppen avses ska framgå av märkskylt i dörrren på centralen.
  8. Prova därefter att slå till den säkringsgrupp som felet lokaliserats till. Om jordfelsbrytaren då löser ut finns felet i den fasta installationen för gruppen. Kontakta en elinstallatör för felsökning

Bild på elcentral med huvudbrytaren på grupp 1, 2, 3. Jordfelsbrytaren på grupp 4, 5, 6, 7. Säkringar grupp 8-26. Grupp nr 26 är från och samtliga övriga är till.