Trivselregler

Cykelparkering
Det är viktigt att stänga dörren efter sig till cykelparkeringenfast samt låsa cykeln Det är inte tillåtet att ställa cyklar i trappuppgångarna eller i den gemensamma förrådskorridoren.


Dörrautomatik 

Dörrarna öppnas i normalfallet med reglage inifrån eller med nyckel, kod eller blå tagg utifrån.
Behöver man ha dörren öppen en längre tid ska inte dörrens automatik användas, utan man ska öppna dörren manuellt och dra ur elkontakten så inte automatiken står och jobbar. 


Grillning på balkongen
Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill på våra balkonger eller uteplatser i anslutning till lägenheterna på bottenvåningen. Man måste ta sig en bra bit ut på gräsmattan för att få använda kolgrill.
Gasolgrill är tillåtet på balkongen och som säkerhet har styrelsen beslutat att man måste ha en brandsläckare nära till hands vid grillning. Största tillåtna gasolflaska är 5 kg. Elektrisk grill är tillåtet att använda.

Hänsyn
Visar vi varandra genom att prata med varandra, inte om varandra. Ska ni ha fest sätt då gärna upp en lapp nere på anslagstavlan vid postboxarna för att informera era grannar att det kan bli lite livat denna kväll. Efter kl. 23.00 ska musik dämpas och vi pratar med dämpad röst, speciellt ute på balkongerna.

 

Sophantering
Miljörummet är till för enbart hushållssopor. Det är viktigt att vi sorterar alla sopor och håller ordning i miljörummet. Det finns anslag på vad som kan slängas i våra miljörum.
Var och en behöver noggrant förpacka matavfallet i papperspåsar och lägga i rätt behållare i miljörummet. Papperspåsar för sortering av matavfall finns att hämta i miljörummet. 

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att vika ihop förpackningar så att de tar så liten plats som möjligt när de slängs i anvisad behållare. Grövre sopor som t.ex. stora kartonger, elektronik och annat såsom sopor när man hyrt festlokalen måste man själv åka med till kommunens återvinningsstation. Observera att det är bara små batterier och glödlampor som ska lämnas i de plastbackar som finns i miljörummet. Vi måste hjälpas åt att hålla rent o snyggt i denna lokal.