Nyheter

Viktig info om Limnologens gemensamma parkering

På förekommen anledning vill vi från samfällighetens styrelse, påminna om vikten av att ställa sin bil rakt i parkeringsrutan. Om så sker får alla samma möjlighet att ta sig i och ur sin bil. Försöker du skaffa dig själv lite bättre plats genom att snedparkera, blir din ”bilgranne” lidande.

Tack för ert goda samarbete till en bra parkeringskultur!

Oförändrad hyra för 2024

Styrelsen har beslutat att lämna hyrorna oförändrade för 2024. Det ökade kostanadsläget i samhället i stort gör att vi väljer att avstå höjning detta året.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Miljörummen!

Vi får många gånger höra av företagen som vi har avtal med för hämtning av våra sopor att vi har bland de bästa miljörummen i Växjö. Det gäller ordning och reda samt att vi slänger rätt saker i våra kärl. Det är ett gemensamt ansvar alla föreningens medlemmar har att använda våra kärl på bästa sätt. Dels är det en ekonomisk fråga då fler hämtningar och fler kärl kostar mer pengar. Dels ett miljöansvar att sortera på ett bra sätt.

Att tänka på:
- Vik ihop förpackningar ordentligt (luft tar en massa plats)
-Sortera plast, papper, kartong, färgar- och ofärgat glas, matavfall.
- Släng rätt sak i rätt kärl
OBS! Större förpackningar tar du själv till återvinningen. Det är vardagsavfall våra rum är avsedda för. Större emballage samt annat än vardagsavfall är inte kärlen avsedda för. Ej vardagsavfall är sådant som större kartonger (ex. vid köp av möbler, TV-apparater)

Det är ju lätt att glömma sig kring vad som får eller inte får slängas.


Med vänlig hälsning, Styrelsen

God Jul & Gott Nytt År!

Styrelsen vill passa på att tacka för det gångna året och tillönska alla en riktig god jul och ett gott nytt år 2024